logo
REJESTRACJA
PRAWO
ARQAPEDIA
FORUM
Email:    Pomoc
Hasło:

A.R.Q.A - Atrium napisana przez (Dett) 2016-09-19
"


Najwyżej położona część Arki i zarazem najbardziej kontrastująca do pozostałych. Miejsce oficjalnie dostępne dla około 2% całego społeczeństwa, gdzie aby się dostać konieczna jest specjalna przepustka. Oczywiście można też urodzić się bogatym szczęśliwcem, uprzywilejowanym mieszkańcem, który oficjalnie przynależy do tej elitarnej zbiorowości.
Elementami charakterystycznymi jest holograficzne niebo, które zawsze jest pogodne i dodatkowo imituje realia dobowe znane z Ziemi oraz płynąca przez sam środek rzeka skupiająca spory procent całych zasobów wody. Jest to również jedyne miejsce gdzie można obcować z ziemską florą. Liczne drzewa i obiekty zielone mają zapewnić tutejszym rezydentom jak najlepsze warunki egzystencji bez nadmiernych obciążeń związanych z opuszczeniem rodzinnej planety. Dla mieszkańców niższych poziomów, którzy zdołali kiedykolwiek dostać się do Atrium wizyta tutaj jest bardzo dużym przeżyciem. Niestety trudno dostępne i drogie przepustki są wydawane na nie dłużej niż dobę.
Kwestia oszczędności i gospodarki zasobami nie jest tak restrykcyjna jak w Tyglu. Mieszkańcy Atrium nie muszą liczyć się z każdą kroplą wody pitnej, ani też żywić się wyłącznie proteinową papką. Mają dostęp do uprawianych na sztucznych farmach warzyw i owoców oraz do mięsa zwierzęcego, które częściowo pochodzi ze ściśle chronionego chowu, a częściowo jest pozyskiwane w drodze genetycznej.
Architektura jest bardzo jednolita, sterylna i utrzymana w jasnej konwencji. O czystość dbają specjalnie do tego przeznaczone urządzenia i roboty. Sklepy oraz lokale usługowe zachowane są w jednej konwencji i różnią się jedynie napisami na witrynach. Mimo to życie w Atrium najbardziej zbliżone jest do realiów znanych z Ziemi.
Atrium to również siedziba kapitanatu oraz największych korporacji prężnie działających w realiach statku. Największą z nich jest konglomerat BetterLife zrzeszający kilka składowych spółek zajmujących się między innymi produkcją proteinowego pokarmu wysokiej jakości, produkcją protez i "ulepszaczy" ciała, operacjami plastycznymi oraz gospodarką odpadami i recyklingiem.
Niemal codziennie dochodzi tutaj do spotkań na najwyższym szczeblu gdzie ważą się losy całego społeczeństwa oraz całej misji. Niższe poziomy mają tutaj swoich reprezentantów aczkolwiek w praktyce mieszkańcy Tygla czy Industry nie wybierają ich bezpośrednio. Są wyłaniani spośród mieszkańców Atrium, którzy z założenia powinni dbać o ich interesy. W praktyce bywa różnie.
Również w Atrium znajduje się centrum dowodzenia i kontroli statku. To z tego miejsca obierane są kursy następnych skoków, przeprowadzane są wszystkie manualne manewry, sprawdzane są wszystkie parametry funkcjonowania Arki. Tutaj ustala się dostępy globalne dla dużych grup czy korporacji oraz indywidualne na poziomie mieszkańca. Akces do pomieszczeń kapitanatu jest autoryzowany i ściśle chroniony kilkoma metodami zabezpieczeń. Kluczowe decyzje nie mogą być podejmowane indywidualnie nawet przez samego kapitana, chyba że wymaga tego sytuacja kryzysowa. Dla bezpieczeństwa konieczna jest aprobata przynajmniej trzech uprawnionych do zabrania głosu osób.

Niektórzy słusznie twierdzą, że Atrium w wielu kwestiach jest mocno oderwane od prawdziwej rzeczywistości, a fakt, że osoby wpływowe niechętnie zapuszczają się w dolne części statku nie daje nadziei na poprawienie tego stanu.
_____________________________________________


Prace remontowe są już na ukończeniu. Reset mechaniczny planowany jest na 30 września.".img_wiekimg_przemocimg_fearimg_seximg_jezykimg_jezykAnDett © 2016, based on Orodlin Engine.                         Zarejestrowani: 319   |  Odwiedzin: 28458